FANDOM


ARTIGO COMPLEMENTAR
Não entende esse artigo? Acha que é humor privado? Então antes de fazer alguma besteira nesta página, leia o artigo The Sims para ter sentido, e volte aqui para entender e achar engraçado (ou não).Simlish
Simlish "Cheeya Vedishya"
Falado em: Nerdolândia, Sim City (2000, 3000 e 4000 também)
Total de falantes: 1 Milhão
Classificação genética:Tagalog
Simlish
SIL: SSH

Cheeya Vedishya (Simlish) e metowoh shoo magido. Boocala sinsha boofalkrah sooloo camtober. Sanbishlash forgaday bilimandeeokaday! Myshuno koo bligonat dasah gokee kakakeeyah. Foogoo shnot. Sorbinday calla MUNGOODAY! Fallmagronafoo palmancagribbin shtingah. Nooboo sinkah billicramanah saphoocoodoo. Sallah bitnan croomandooka. Blacrapinada snookindada komon snada falamancripodah. Soo crafinblah sacrindee blahcradah.

Daporinsib Editar

Ficheiro:Simoleons.jpg

Salbinga shoodoo plackamandadoo croopin simoleon (§§§) sninga ferdin. Haspa bladin fabido, crammimin shabik badincrow. Gadininka kralskish blorden fwee fwee. Bloogin dork shackafaleelee bladancrap.Bitnan grooba shapah da fwee fwee oogah manoogah. Backinday sorga fwah kalbloodah sheeka deeka deeka.

Ficheiro:Goth.jpg

Foodeeleenah shoobah bah. Nib, framonah shimni whaloo. Gokee kakakeeyah nibberfribber. Chumcha goobabahbah gooberniffer, ehbaybay contorbiznow loffa findow. No pala ooh kay kay keelah, wah sinkay. Dé dah, bloobersumkoff. Dis gweld es frotojeh, en a wooka Disnow. Egadasiliwahow lahoo enburwatee. Bloogen shnot, biffer shibbernem feefeenah, misbalah.

Loscimin Editar

Menjoo nab mhujina portzu salu-lu venvovu. Cembu uíu weneu titíbu masel ibeneotex polzen nenenana makol iolme sasbuna megoon ses folgen marus vau werteonabendoxuxuzoplerte asdoeoo mandtt §5252525252,00, mio is tnuge jeijoka ven buaqo motam zimlinow froobinlabago. Baboobin fliggenbob. Abotoobee bibleebob shimni whaloo. Gokee kakakeeyah nibberfribber. Chumcha goobabahbah gooberniffer, ehbaybay contorbiznow loffa findow. No pala ooh kay kay keelah, wah bookoo shaka dalah.

Babalahkay Editar

Ficheiro:Sims.jpg

Gooberfalah shniggerfay ehtahwook, balahkay snoomergon. Mokey hokey plicka kunula matalamadoo eelalah kalah. Sabaduchia, shtick fraggen shwanine. Sool sool, bahdoobidah balah krumnee. Babanoo kaforginday shloopah doogoo. Kay monuznee, estah bookah dee shvallow en doh cheekeeamunch. Eminow heeminloo, ohshutuh zimlinow froobinlabago. Baboobin fliggenbob. Abotoobee bibleebob, "Frimonishnu crabbin blooblah. Shrackin krippy tootoo." Glababah shoogoo, blooblah flibbin crabboo. Deeah fehbogah shizzy né babatoba tatoo. Tungblanana tar, goopoo! Hoobah noobee flanananah soogreno blar. Yoobelicktee? Lolibah coktoe. Awh friabay? Loliba coktoe! Meguffaw, fatoosoneh.

Eekalakay Editar

Forbinbah blahgadah, shominoogah fibbernibber. Bahgroodoh shnalabay. Cramdoodah fahbeebah goobee.1Fackoodoh tootoo shabahlabah. parakajukkeenalah baybay shoogoh nipeekalah. Forgen bookoo shaka dalah blorbenfay. Shamiganah, croobin flabidah. Morsh doove kravalah meedoo doopah doopah. Forbay kravalin boobadabah.

Soodah kravé meebowits kloomah. Bah bah flamah:


Baya soodah karn
Baya sooda bawank
Baya baybee ohga aybee
Donk donk donk!
Gurbits! Gurbits! Voooeé GURBITS!

Sheaa maa dug Gurbits.

Flagen maymay boobinbah shoogo. Yoohoolee mud lallahaduhill, mankinbiggeroo flappah dapaboo. Shnogen blahbah, shorben voo.

v  d  e h
The Sims

Fatos - Expansões - Simlish: dicionário

en:Simlish

es:Simlish

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.